• Pobrań: 3258
  Pobrań dzisiaj: 0

  Farming Simulator 2017

  Ocena : 3.22 Głosów : 9

  GEARBOX ADDON FIXED EDITION (Mod skrzyni biegów)

  Rozmiar: 0.3 MB

  Dostępne linki:

  Aby zobaczyć linki musisz się zalogować

GEARBOX ADDON FIXED EDITION (Mod skrzyni biegów)

Wstawił: Tomasz132

Version 1.5
- repair the server's privacy warnings
- MB3D John Deere 7530
- Repair the empty fuel tank error

New in version 1.1

This version contains a detailed description in German and English, two sample modes and a template for zzzMrGearboxAddonConfig.xm. If you want to change GearboxAddon, you can copy this file to mods folder. There is no need to change any modes.

In addition, version 1.1 is a new fan sound. In the case of sliding gears, the corresponding stitching is appropriate. I thank Knechti for supporting, leading and releasing the sound.

Mod also works in MP. Thanks to Beda6 for testing! The additional configuration file is supported in MP. Just when you only have it on the server.
Changes and fixes in version 1.2

The package now contains the modified version of zzzKeyboardSteer.zip.

And the cruise control key 4 works without a gearbox.

Assistant and course management with fully automated and infinitely variable gears
In all other cases, the course will turn off the device type
Improved gear change; it is less retarded
Fixed torque on PTO
Correction manual link in MultiPlayer
There was no warning when changing gear and manual clutch; instead of GrindingSound
Advanced cruise control function

Version 1.21

The braking was too far when the vehicle is controlled by the hiring officer or course.
Version 1.3

The gearbox now supports combinations. Calculates the required power of the estate. This slows down most combinations. If you do not like it, you can always turn off the gear using Shift-;
Version 1.4

Harvester support improved in version 1.4. Older harvesters work only with a hand throttle (two buttons directly on the backspace key).

Najnowsze komentarze

 • (10-10-2017 18:45:23) lubie ursusy pisze :

  jak się włącza wsteczny
  i do przdu

 • (10-10-2017 19:13:02) mateisz6361@onet.pl pisze :

  spacja właczacie wsteczny

 • (10-10-2017 21:09:34) BeyMax pisze :

  A czym się zmienia biegi ????

 • (11-10-2017 15:05:20) kubbapc pisze :

  Ludzie pobierajcie działa w pełni!!! Polecam

 • (11-10-2017 16:31:02) Kukis1337 pisze :


  Wersja 1.5
  - naprawianie ostrzeżeń dotyczących prywatności w serwerze
  - MB3D John Deere 7530
  - Naprawić pusty zbiornik paliwa

  Nowość w wersji 1.1

  Ta wersja zawiera szczegółowy opis w języku niemieckim i angielskim, dwa tryby prób i szablon dla zzzMrGearboxAddonConfig.xm. Jeśli chcesz zmienić GearboxAddon, możesz skopiować ten plik do folderu mods. Nie ma potrzeby zmieniać żadnych trybów.

  Ponadto w wersji 1.1 jest nowy dźwięk wentylatora. W przypadku przekładni ślizgowych odpowiednie jest odpowiednie ściegi. Dziękuję Knechti za wsparcie, prowadzenie i wydawanie dźwięku.

  Mod działa również w MP. Dzięki Beda6 do testowania! Dodatkowy plik konfiguracyjny jest obsługiwany w MP. Po prostu masz to na serwerze.
  Zmiany i poprawki w wersji 1.2

  Pakiet zawiera teraz zmodyfikowaną wersję pliku zzzKeyboardSteer.zip.

  A klucz do sterowania tempom 4 działa bez skrzyni biegów.

  Asystent i zarządzanie kursami za pomocą w pełni zautomatyzowanych i nieskończenie zmiennych przekładni
  We wszystkich innych przypadkach kurs wyłączy typ urządzenia
  Ulepszona zmiana biegów; jest mniej opóźniony
  Stały moment obrotowy na WOM
  Korekta ręczna link w programie MultiPlayer
  Nie było żadnego ostrzeżenia przy zmianie biegów i sprzęgła ręcznego; zamiast GrindingSound
  Zaawansowana funkcja kontroli tempomierzy

  Wersja 1.21

  Hamowanie było za daleko, gdy pojazd jest kontrolowany przez urzędnika najmu lub kursu.
  Wersja 1.3

  Skrzynia biegów obsługuje teraz kombinacje. Oblicza potrzebną moc nieruchomości. Powoduje to spowolnienie większości kombinacji. Jeśli nie lubisz tego, zawsze możesz wyłączyć biegi przy pomocy przycisków Shift-;
  Wersja 1.4

  Wsparcie dla harwesterów poprawiło się w wersji 1.4. Starsze kombajny pracują tylko z przepustnicą ręczną (dwa przyciski bezpośrednio na klawiszu Backspace).
  Najnowsze komentarze
  (11-10-2017 15:05:20) kubbapc pisze:
  Ludzie pobierajcie pracuje w pełni !!! Polecam
  << <1 2 3 4 5
  Skomentuj:
  DODAJ OCENĘ
  SKOMENTUJ